Normativa de préstec

El dia 16 de febrer de 2021 va entrar en vigor l’actualització de la Normativa reguladora del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats després de la seva publicació oficial al BOPB. Aquesta modificació actualitza la normativa del 2013 per incloure els canvis legislatius en matèria de protecció de dades, les darreres millores tecnològiques, l’ampliació de serveis i els nous usos dels serveis bibliotecaris a la XBM.


Els canvis més significatius són:


  • es permet la presentació d’altres documents identificatius a més dels esmentats a la normativa, per a l’obtenció del carnet de biblioteca (art. 6.1).
  • el nombre màxim de documents en préstec és de 30 sense diferències de tipus de documents.
  • es permet la recollida de reserves a d’altres usuaris (art. 27.3).
  • caducitat del carnet en 5 anys sense activitat.
Més informació:

Normativa reguladora del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada