dimecres, 19 de novembre de 2014

XII Convoatòria de premis de poesia Francesc BlancherXII CONVOCATÒRIA DE PREMIS DE POESIA FRANCESC BLANCHER
55a FIRA D’ARTÉS
11 i 12 d’abril de 2015

TEMA
Lliure

CATEGORIES
Categoria Infantil: fins a 12 anys
Categoria Juvenil: fins a 18 anys
Categoria Adult: a partir de 19 anys
Per a més informació sobre la convocatòria, us podeu adreçar a la Biblioteca d’Artés. Telèfon: 93 830 50 02. Correu electrònic: b.artes@diba.cat

LLIURAMENT
Les obres han de ser lliurades a la Biblioteca d’Artés.
Biblioteca d’Artés (Les Parres, 44 - 08271 Artés) / 93 830 50 02.
La data límit és el 16 de gener de 2015.

PAUTES DE PRESENTACIÓ
-   Un mateix concursant pot presentar, si vol, més d’un poema però per separat. Ha de ser original i inèdit en llengua catalana. L’extensió màxima de cada composició presentada a concurs no pot ser superior a 20 versos.
-   Els treballs s’han de presentar per triplicat en DinA4.
-   Cada treball s’ha de presentar dins d’un sobre gran tancat, a la part exterior del qual hi ha de constar: títol de l’obra, pseudònim identificatiu de l’autor o autora i categoria.
-   Dins d’aquest sobre hi ha d’haver: el treball per triplicat, un sobre més petit amb un full a l’interior on constin les dades següents: títol, nom i cognoms de l’autor/a, pseudònim, adreça i telèfon.
-   En les categories infantil i juvenil cal posar l’edat.

PREMIS
Es concediran dos premis per categoria:
Categoria Infantil: 1r i 2n premi en material didàctic
Categoria Juvenil: 1r premi 100 euros i 2n premi 50 euros
Categoria Adult: 1r premi 250 euros i 2n premi 150 euros

-   Els premis podran ser considerats deserts si els jurat considera que no tenen prou qualitat literària. El jurat pot atorgar algun accèssit.
-   El lliurament de premis es farà el dia 10 d’abril de 2015.
-   Els treballs premiats sortiran publicats en el programa oficial de la Fira d’Artés, per això els autors dels treballs cedeixen els drets de publicació i divulgació de les seves obres a l’Ajuntament d’Artés.
-   Per a la categoria infantil, el jurat decidirà la publicació o no dels poemes premiats.
-   La presentació d’un treball suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
-   La decisió del jurat és inapel·lable.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada